H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Robert Kittler 26. november 1845

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 26. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Kittler
Sprog: dansk.

[Citeret fra "Omkring Levnedsbogen"]

HCAs svar er holdt i en temmelig gnaven Tone. Han er ikke imponeret af Resultatet trods Kittlers Fremhævelse af det fine Papir og Tryk, der er ofret paa Eventyrene. Billederne er meget uheldige og Petits Oversættelse saa lidt tro mod Originalen, saa usikker i Tonen, fuld af Tilsætninger, Indskud og Omskrivninger, at det er til at græde over.

Min Biographie havde jeg sikkert gjort Regning paa kom i denne Bog, kun til mine Eventyr vil jeg lade den Følge og i denne Forvisning at det blev Tilfældet skrev jeg de Forord, Lenz fik af mig, disse Forord knøttede Biographien fastere til Eventyrene, nu har man, da Biographien mangler udeladt hvad jeg i Forordene sagde som Mellemled og derved forekommer nu det hele Stykke mig forunderlig afklippet; det er ikke det jeg vilde have skrevet, vidste jeg at Biographien ei var fulgt med. Det ærgrer mig. Biographien maa paa ingen Maade optages i nogen anden Bog af mine før jeg veed noget derom. Jeg stoler paa Deres Retskaffenhed og den intersse De maaskee kan have for mig.

Han nmaa for Eventyrenes Vedkommende haabe paa, at der engang kommer en ny forbedret Udgave; sker dette, ønsker han selv at genenmse den.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen