Dato: November 1863
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

["I Spanien" udkom 9.11.1863]

Megen Tak for Deres spanske Reise, den har en meget levende, varm poetisk Colorit, man kan ikke let lgge den hen igjen, naar man frst har begyndt derpaa, fr man naar til Enden. Man mrker vel, at det er en Digter, som har skrevet den. De vil vist opleve megen Glde af den Bog, De kunde maaskee kalde den, vel ikke "Dichtung und Wahrheit", men dog Phantasi og Virkelighed.

Hermed flger "Henrik af Navarra", om hvilken mange privat have forsikkret mig, at den behagede Dem; offentlig tr naturligviis Ingen understaae sig at vise sit Bifald af Frygt for den Terrorisme Dagbladenes (og isr hvad mig angaaer: Dagbladets) Recensenter udve paa det umyndige Publikum. - Endnu engang Tak for Deres smukke Bog.

Med Venskab og Hengivenhed

C. Hauch.

Tekst fra: Solveig Brunholm