Dato: 27. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn 27 Marts 1847

Kjre Hr Kammerherre!

Det er meget lnge siden at jeg hrte fra Dem; De er ofte i min Tanke uagtet vi endnu ikke mdtes Ansigt til Ansigt. Men jeg kjender Dem gjennem Skrifter, gjennem Billedet og Breve; der kommer en Lyst over mig til igjen aandelig at trykke Deres Haand og sige Dem at jeg strkt tnker paa at flyve til Stockholm, dog om det skeer i Aar, er uvist. Arvestorhertugen af Weimar, som er mig inderlig god, og som jeg tilbragte nogen Tid hos sidste Sommer, sagde mig at jeg skulde med naar han gjstede Stockholm og at det snart vilde skee, dog tr jeg ikke stole paa at / det just skeer i dette Aar, jeg venter altsaa og flyver i det Sted om nogle Maaneder til London, men frst maa jeg dog sende Dem en Hilsen og da jeg kan dertil finde en Anledning ved at skikke Dem min "Biographie" der danner Begyndelsen af mine i Tydskland samlede Skrifter, skikker jeg samme i Haab om at den hos Dem finder samme hjertelige Modtagelse som den finder hos mine Venner i Tydskland og Engeland. De lser den, og da hrer jeg fra Dem? Ikke sandt? Tilgiv at jeg i denne samme Rkke lgger et Exemplar for Frken Bremer, De er saa elskvrdig at sende hende det.

Da jeg for mange Aar siden var frste og endnu eneste Gang i Deres Kongestad, men ikke havde den Glde at trffe Dem, lagde jeg / i deres Beskyttelse et Exemplar af den danske Improvisatoren, som jeg nskede overrakt Prinds Oscar, De var saa venlig at gjre det og den naadige Tak, som sendtes mig gav Anledning frst til at jeg fik et Brev fra Dem; nu fler jeg Lyst og Trang til ogsaa at bringe Kong Oscar en Bog, netop den samme De og Frken Bremer faae, om ikke andet deri saa maaskee, det lille Billed af Stockholm kan have Interesse, dog Deres dle, videnskabelige Konge, for hvem jeg jo er ikke ubekjendt vil vist ikke tage mig det unaadigt op, at jeg bringer ham om ikke et Vrk, saa et "Menneskeliv", et Eventyr der fortller hvor meget Solskin der er i denne Verden. De vil, efter at have lst den lille Bog forstaae mig, jeg ligger da ganske oprullet for Dem og De / vil ved at overrkke Hans Majestt Kongen, det for Ham bestemte Exemplar, passende og smukt udtrykke min dybe refrygt og min Kjrlighed til Nabolandet og Alt Stort og Godt der.

Jeg haaber at hre fra Dem, som jeg haaber at vi dog i dette Liv skulle mdes. Lev ret lykkelig og vel! Fra ehlenschlager mange Hilsener! Deres inderlig

hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm