Dato: 29. januar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn 29 Jan 1848

Kjre Ven!

Oehlenschlgers Sn reiser til Stockholm for at overbringe Srgebudskabet om hisalig Kongens Dd; jeg fler Trang til at give ham Hilsen med til Dem, en mundtlig Hilsen bliver dog aldrig saa levende som den der lgges i et Brev og derfor skriver jeg. Kongens Dd har inderlig bedrvet mig, han var mig saa hjertelig god og i de sidste Aaar kom jeg oftere til ham, han havde sand Interesse for mig, hans Personlighed var saaledes at man maatte holde af ham! han var en oplyst Mand og eet af de dleste Hjerter! -

Det nye Aar er ret begyndt srgeligt!

I Slutningnen af det forrige sendte jeg Dem gjennem Baron Lagerheim, min nyeste Bog: Ahasverus, et Exemplar til Kongen fulgte med, jeg vil troe at De har modtaget samme, ligesom at Deres Konge ikke har taget mig min Sendelse til ham unaadig op, dog gjennem Deres Hnder kan det vel ikke vre Tilfldet. Gld mig med et Brev, i det mindste naar min Ven ehlenschlager reiser hjem igjen til Danmark. Vort Land er i disse Dage ved Isen voxet fast til Deres, Skaaningene komme paa Slder over til os! -

Jeg arbeider paa en ny Roman der bevger sig i Danmark i vor Tid og som jeg haaber at slutte i Enden af Mai, den vil frst udkomme paa Engelsk, senere paa Dansk, et Arangement der er ndvendigt naar jeg vil bringe et Honorar ud der kan skaffe mig en ny Reise til Italien.

Men nu lev vel! hvor jeg lnges efter at see Dem Ansigt til Ansigt, ret at faae talt med Dem, som jeg har kjr og dog kun gjennem Phantasien tydeliggjr mig.! -

Gud glde og velsigne Dem i dette nye oprullende Aar!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm