Dato: 4. marts 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn 4 Marts 1848

Kjre Ven

hvorledes skal jeg takke Dem for den Glde De har bidraget til blev skjnket mig! Tak, tak! Der kommer vel en Tid jeg kan bedre udtale det! Kong Oscars store Naade mod mig har rrt mig dybt, og hvad det var mig interessant, uagtet det er tilfldigt, jeg fik ved Baron von Lagerheim Efterretningen derom netop den Dag min kjre Konge blev bisat; Deres Brev kom frst Dagen efter og Ordenen modtog jeg i forgaars; men som sagt, at jeg hrte paa Begravelses Dagen at jeg havde modtaget den Orden hvis Baand er sort, hvis Farvel altid vil erindre mig om den Dags Sorg, ligesom Ordenen viser mig min gode Stjerne i Norden, det vil De som Digter kunne fle og forstaae og kun til Dem kan jeg udtale Sligt. Jeg har i Dag skrevet til Kong Oscar selv, det er slet ikke skrevet som jeg nskede og vilde det, thi min Tak er varmere, min Hengivenhed endnu langt inderligere end jeg har fundet Ord dertil; udtal De det bedre for mig.

Jeg lnges overordentlig efter at komme til Stockholm og vil Gud, da kommer jeg sidst i Mai; jeg haaber at De da er det [fejlskrivning for der]; jeg nsker ogsaa Kongen var i Stockhom; om Hertugen af Weimar kommer som han sagde mig, veed jeg ikke, jeg har i Dag skrevet ham til at jeg flyver til Sverrig; jeg maa da, ved at nvne Weimar, fortlle Dem at jeg for nogle Dage siden, er hdret der med den hvide Falkorden frste Klasse; alle Mennesker ere forunderlige gode mod mig, tidt bliver jeg ganske angest derved, jeg har en Flelse som siger, det er for meget, nu maa Du snart prve mrke Dage. Det bevger sig slsomt ude i Verden, Begivenhederne nu i Paris have afficeret mig, hvad kan skee i Europa! - Det er en alvorlig S, dog hvor meget Alt gaaer op og ned, een staaer dog fast, een have vi Alle at holde os til: Gud! -

Jeg vilde i Dag have sendt Dem, ligesom ogsaa hans Majestt Kongen, mine allernyeste Eventyr, men jeg kan ikke til den Tid dette Brev maa bort faae Bgerne indbunde, de komme altsaa nogle Dage senere med endnu et lille Epistel.

En Tilfldighed maa jeg dog fortlle Dem, for sin poetiske Side; den Dag netop Christian den Ottende dde, kom en vild Svane flyvende med en saadan Flugt mod Roeskilde Spiir at den knuste Brystet og faldt dd ned.

Vil De bringe Kammerherre Bille og Frue min venligste Hilsen. Og nu Lev vel, jeg er i Tankerne hos Dem og glder mig uudsigeligt til at komme i Virkeligheden.

Med den inderligste Hengivenehd og det oprigtigste Venskab.

H: C. Andersen.

[Udskrift:]

Deres Excellense Kammerherre, Baron Ridder af flere Ordener von Beskow i Stockholm.

Tekst fra: Solveig Brunholm