Dato: 17. marts 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn 17 Marts 1848!

Min inderlig kjre Ven!

her sender jeg mine nyeste Eventyr, som ved Juletid udkom paa Engelsk i London og i disse Dage paa Dansk i Kjbenhavn, begge Stder hjerteligt og vel modtagne. Jeg lgger et Exemplar ved Siden til Kong Oscar, som jeg haaber han er saa naadig at modtage og lse lidt i. Jeg er ham af hele mit hjerte hengiven taknemlig og lnges meget efter personlig at takke ham. Jenny Lind giver De jo nok det andet Exemplar. Hvilken Alvors Tid vi leve i! de tunge Verdens Ser slaae jo til vore Kyster; Gud veed hvad Dagene bringe imidlertid er det min agt i Juni at komme lidt til Stockholm hvor jeg jo sikkert trffer Dem. Fra ehlenschlager, Fader og Sn, har jeg mange Hilsener. Forleden Dag var jeg der og da spurgte Faderen mig saa smukt: har det Interesse for Dem, at eie Noget jeg har baaret; jeg eier en lille Nordstjerne jeg engang lod gjre til mig selv og ved daglige Leiligheder gik med, vil De nu bre den efter mig!" og han gav mig den og da han saae hvor det bevgede mig, trykkede han mig til sit Hjerte og sagde hvor meget han skattede Digteren og var mig god! var det ikke smukt af den kjre, gamle Skjald!

Paa Theatret har vi i disse Dage faaet et lille Stykke: en Sndag paa Amager", det er en Baggatel, men saa poetisk smukt, saa friskt og gte dansk at det er saa Taarerne komme een i inene derved af Glde! jeg gjtter paa Heiberg som Forfatter.

Og nu lev vel! Fred og Lykke over Nabolandene! Gid vi glade sees! Lev inderlig og hjertelig vel; Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Digteren Hivelbaarne Hr Kammerherre Ridder & v. Beskow

Tekst fra: Solveig Brunholm