Dato: 20. april 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn den 20 April 1860.

Kjre Ven!

Tak for dit og din elskvrdige Frues sidste kjre Breve, allerede for lngesiden burde jeg have skrevet og bragt min Tak, men uagtet I begge, saa godt som daglig ere mig i Tanke, er jeg dog frst nu kommet til Skrivebordet. Det gaaer mig tidt saa med fravrende Kjre, at jeg saalevende er hos dem med Tanken, at jeg glemmer de jo ikke kunne vide det uden de see Sort paa Hvidt derfor.

Eders Kronprinds har da vret her, jeg saae ham i Theatret, men havde ikke den Lykke at faae talt med ham, heller ikke ehlenschlgers Snner fik Audiens; han var her altfor kort til at kunne see Nogen; dog vil jeg haabe at han har faaet at vide at jeg havde sgt om at stdes for ham og udtale min Tak for al den Naade jeg nd i hans hie Familie da jeg var i Stockholm.

Det vil blive en festlig Sommer, jeg kan tnke at det er i den Anledning at Du og Din Frue blive der og ikke efter tidligere Bestemmelse tager til Udlandet. Jeg sender dig her min sidste Eventyr Comedie, Ole Lukie, jeg tr troe at baade Du og din Frue vil synes godt om den, i det mindste fra Ideens Side. - Ved Opfrelsen, den frste Aften, forstod Folk slet ikke mit Stykke, Stemningen var nsten ved at udarte til Raahed; da endelig i tredie Act det hele gik op for Massen, blev denne stille, opmrksom, og tilsidst rrt og et udeelt Bifald fulgte. Det hrer vidst nok til Sjldenhederne i Verden, at en Forfatter endnu samme frste Aften under Stykket selv har faaet Publiucm til at erkjende: "jeg gjr nok Forfatteren Uret!" jeg kan imidlertid ikke ngte at dette var mig ganske interssant; jeg har lagt et Exemplar herved, som jeg beder Dig Du vil sende Hr Blanche, maaskee overstter han det og jeg vilde naturligviis vre meget glad om det kom paa Scenen i Stockholm og ogsaa der gjorde Lykke. - Udstillingen paa Charlottenburg er iaar just ikke riig, men har flere fortrffelige Sager, hvoriblandt jeg isr fremhver Sonnes Fremstilling af en Deel af Slaget ved Fredericia, det er saa levende og flt; man beholder i sig det Udtryk Kunstneren her har lagt i hver Soldats Ansigt; til Monumentet der skal reises ved Fredericia har Jericau givet en Skizze i Thor, og Bissen "en Landsoldat, der springer op p Mrse, i den ene Haand holder han Gevret i den anden en Bgegreen og i Ansigtet straaler: "Dansken har vundet Seier" - jeg er for Bissens! - Hils din Frue som jeg snart skriver til, dette Blad er kun Haandtryk og god Dag; hjertelig Hilsen til hendes Sster og hver som venlig mindes din trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm