Dato: 8. oktober 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift]

Kjbenhavn 8 Oct: 1855

Kjreste Ven!

for nogle Dage siden kom jeg hjem her til Danmark efter et Sommer-Ophold i Syd-Tyskland og Schweitz; det var min Plan at blive den tilstundende Vinter i Rom, men Cholera der griber om sig i Italien, fik mig derfra og nu sidder jeg igjen i min hyggelige Stue i Nyhavn og lader Tankerne "flyve saa vide", de ere da ogsaa hos mine Kjre ved Mlaren, uagtet jeg ikke ret veed om Venner og Veninder alle findes der, jeg har en Forestilling om at Du og Din elskvrdige Hustru er paa Reise og derfor sender jeg dette lille Epistel til Fredrika Bremer for at hun han srge for det naaer Dig. Medens jeg var borte udkom: "Mit Livs Eventyr", jeg gav min Boghandler den Besked, at han fra mig, skulde besrge et Exemplar til Dig, dette vil jeg haabe er skeet og at Du og Din Hustru nu have lst disse Bekjendelser, der ogaaa vil vise Dig hvor inderligt I begge To ere i min Tanke, hvor varmt mit Hjerte hnger ved Sverrige og hvor hit jeg skatter det dle Kongepar og det svenske Folk!

Gld mig dog engang, og det ikke for seent, med et Brev igjen, jeg har saa lnge ikke modtaget et saadant fra Dig.

Her i Kjbenhavn have vi nu for ieblikket 4 Theatre, tre danske og et tydsk; Hoftheatret, hvor Wiehe og Hedt ere optraadte er det meest besgte, der rrer sig ogsaa det mere friske Liv og det er ungtelig i Fremskriden og lover meget! - Jeg fler mig meget tilfreds i Hjemmet og det synes som om jeg nu havde tilkjmpet mig al Ekjendelse her, jeg kan som Digter ikke forlange mere end jeg nu tilfulde erholder. -

Nvn mig for den dle Konge og den herlige Dronning, og har min sidste Bog tiltalt Dig, og Du, som jeg troer, bevarer det samme kjrlige velli[g]e Sind for mig, saa lad det lyse til mig i et Brev.

din trofast hengivne

H. C. Andersen.

Til Hivelbaarne Kammerherre, Baron, v. Beskow

Ridder af flere hie Ordner & &

Tekst fra: Solveig Brunholm