Dato: 15. marts 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn den 15 Marts 1856

Kjre hitskattede Ven!

den bermte Pjanist Dreyschock - jeg behver kun at nvne Navnet og Manden er kjendt og vel modtaget - bringer Dig dette lille Brev. Jeg veed at Du og din elskelige Frue ville henrykkes ved hans magelse Spil og dertil synes uendelig vel om hans Personlighed! Her i Kjbenhavn er han i hi Grad i alle de hieste og bedste Kredse blevet vurderet og afholdt, ogsaa i Stockholm vil han snart fle sig hjemme og mellem dem jeg isr skatter der, nsker jeg han maatte kjende Dig, Du som elsker Musik og som Digter har det evige unge, varme Hjerte!

For nogle faae Aftener siden, paa et Bal hos Prinds Christians modtog jeg frst Din og din Frues venlige Hilsen til mig, afgivet i Ems! Tak fordi jeg saa venligt er i Eders tanke, havde jeg vidst Eder ved dette Bad da havde jeg lagt Veien der hen, jeg var i Sommer paa Rhinen da jeg reiste hjem fra Schweitz. Min Plan var at have tilbragt Vinteren i Rom, men Choleraen jog mig derfra og nu har jeg flt Kulde her oppe i Nord, hen i Mai flyver jeg lidt om i Danmark og gaaer da i Juli eller August lidt til Schweitz igjen.

En ny Roman af mig vil, om Gud forunder mig Krfter, blive fuldendt denne Sommer, jeg sender Dig strax et Exemplar; nu kun en Bouquet Hilsner, men saa hjertelige, saa friske som mine Tanker og Erindringer ere. Dit[!] om de smukke Dage jeg tilbragte hos Eder i dit prgtige Stockholm! bring mig i naadig Erindring hos Hans Majestt Kongen og hele den kongelige Familie, gld mig engang med et lille Brev

altid din hjertelig hengivne

H. C. Andersen

Hivelbaarne

Hr. Baron B.v. Beskow i Stockholm

Tekst fra: Solveig Brunholm