Dato: 11. september 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift]

Kjbenhavn den ellevte Sept 1865

Kjre, fortrffelige Ven!

Det er ret lnge siden jeg skrev Dig til, men i min Tanke har Du lige varmt og levende vret, ligesom jeg ogsaa haaber at mine seneste Arbeider, gjennem Boghandelen, er naaet til Dig, jeg har i det mindste i hvert Exemplar skrevet foran Dit navn og overdraget at Bogen gik til Stockholm. Siden jeg sendte min Reise: "I Spanien", er sendt det lille Lystspil: Han er ikke fdt og efter lnger Hvile, Krigen betog mig saa aldeles at jeg intet digterisk kunde levere, kom nu, kort efter Nytaar, Lystspillet, ["]Da Spanierne var her," der har mange Venner for sig. Bjrnstjerne Bjrnson er srlig opfyldt af det og vil i Vinter bringe det pa Scenen i Christiania, hvor han lover mig megen Glde af det; maaskee kan det ogsaa groe i Stockholm.

Denne Sommer har jeg flakket om hos kjre Venner der gjerne see mig og hos hvem paa store Eiendomme, jeg ret har flt mig vel; flere Uger ere tilbragte paa det smukke Frijsenborg hos Grev Friis, nogen Tid hos Grev Moltke-Hvitfeld paa Glorup og saaledes rundt om. Men den frste September skulde min egenlige Reise begynde. Vor danske Consul i Lissabon, Portugiseren O Neill der har tilbragt sin Barndom i Kjbenhavn og er mig meget hengiven, har indbudt mig til sig, Vinteren skulde tilbringes i Lissabon, i denne Anledning har jeg i Kjbenhavn sagt min Bolig op, pakket Alt sammen. Men nu kommer de idelige Efterretninger om Kolera, saavel i Spanien, som Marseille; jeg kan frygte at Sygdommen er i Lissabon naar jeg indtrffer der og derfor har jeg udsat Reisen til Januar, da vil jeg mere sikkert kunde vide hvorledes Sundheds-Tilstanden syd paa viser sig og er den tilfredsstillende, da tilbringer jeg, ikke Vinteren, men Foraaret i Portugal; frst tnkte jeg paa, da jeg dog nu allerede har pakket sammen, at reise strax til Paris og blive der til Julen, men saa fik jeg en anden Idee, som jeg lover mig mere af, jeg vil reise en Maaneds Tid til Stockholm, hvor jeg nu ikke har vret i 16 Aar og srligt glder jeg mig til at see Dig, fortrffelige Ven, Dig og Din Hustru; jeg antager at I ere paa denne Tid i Stockholm, det bliver maaskee min sidste Reise der hen og Du lgger jo aldrig Veien over Kjbenhavn; havde jeg som ehlenschlger Huus og Familie, havde et Hjem jeg kunde byde Dig i som Gjst, da havde jeg forsgt paa det, men nu har jeg det slet ikke som ehlenschlger, jeg reiser altsaa til Dig, haaber ogsaa at trffe flere kjre Venner, for Exempel Frederike Bremer. Forrige Sommer havde jeg den Lykke, under mit Ophold ved Badestedet udenfor Helsingr at gjre Bekjendtskab med Prinds Oscar, han kom mig saa overordenligt hjerteligt imde og har senere hdret mig med et paa Dansk skrevet Brev og sendt mig sine Skrifter; jeg vil vre meget glad om jeg i Stockholm kunde atter udtale min Tak. Jeg bliver som sagt en Maaneds Tid i Stockholm og vil see at finde to smaa Vrelser i Rudbergs Hotel, man har sagt mig at det er godt og ligger tt ved det kongelige Theater. Sidst i denne Uge reiser jeg fra Kjbenhavn, bliver den dags Tid i Jnkping, og er saaledes allerede frstkommende Mandag, om Gud forunder mig det, i Sverrigs Hovedstad. Hvormeget er dog skeet siden vi sidst mdtes der. Mit frste Besg, Aftenen efter at jeg indtruffet bliver naturligviis hos Dig! Gid at Du nu maa vre i Staden medens jeg er der. Jeg lgger mit Portrtkort ved, meget har jeg vel ikke forandret mig!

Din trofast hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Kammerherre, Baron B. Beskow

Tekst fra: Solveig Brunholm