Dato: 24. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Oluf (Olle) Strandberg
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 24 April 1840.

Kjre Ven!

Ret en ldre Broders Tak for al den Glde de strbte at forskaffe mig de Dage jeg var "Grannarnes" Gjst! De er kommet mig saa smukt, ja hvad skal jeg kaldet det, broderligt imde, at jeg saa gjerne vilde glde Dem, som De har gldet mig; for ieblikket kan jeg kun gjentage min Tak, og i Tankerne trykke Vennens Haand. Jeg har skrevet en lille Vise, som jeg i Dag sender med dette Epistel, vor gode Componist og Sanger faaer den, synes han om den da giver han den vel Tonevinger, og jeg hrer engang Studenterne fra Lund synge den! da jeg digtede den var jeg ganske svensk i Sind og Tanke; det skal vre min Strben i dette liv, at synge Nabofolkene tttere sammen, faae dem til at forstaae hinanden og da vil Venskabet styrkes meer og meer. Vi ere hinanden saa liig i Sprog og Tanke, vi ere jo tre Grene kun paa samme Tr, lad os smukt trofast holde sammen! /

Tystnad r kanonens tunga,
Bajonetten skrufvad af,
Vra klar fredligt gungar
Nu utfver Sundets graf.

synger Deres Broder, det vil og maa altid blive saa!

Hvor dybt bevgede mig ikke al den Venlighed og Hyldest jeg mdte hos Dem, jeg troer at jeg er af de Naturer, som har godt af Sligt, jeg vil i mangt et mismodigt ieblik mindes Langfredagaften i Lund!

Bring alle mine Venner de bedste og inderligste Hilsener, Doctoren, Ehrensvert, Berling, Toll - ja jeg husker ikke ret alle de Navne, men hver enkelt jeg talte med staaer levende i min Erindring! Gld mig med et Brev og fortl mig deri hvorledes Mulatten gik og om Studenterne vare tilfredse.

Her er mine Brne-Eventyr, alle de som ere trykte, de ville udgjre et net lille Bind! Gld mig nu snart med Brev.

H. C. Andersen

min Adresse er

Hotel du Nord.

Tekst fra: Solveig Brunholm