H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Bernhard von Beskow til Didrik Anders Gillis Bildt 1. januar 1865

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 1. januar 1865
Fra: Bernhard von Beskow   Til: Didrik Anders Gillis Bildt
Sprog: dansk.

Nyårsdagen 1865

Min bästa Baron!

Skalden Andersen, som är högligen taksam for den nåd som Hans Majt sednast täckts visa honom vid hans besök här, önskar få inför Högstdensamme nedlägga hosföljande nyss utkomna del af "Eventyr og Historier". Då Hans Majts snara afresa till Brödrariket ej lärer tillåta enskilda uppvaktningar för sådant ändamål, ber jag att / få fråga, om Herr Baron, som kommer att åtfölja Hans Majt och dagligen ser Högstdensamme, ville ha den godheten att öfverlemna boken. Måhända will Herr Baron äfven med ett ord underrätta mig, om Hans Majt tillåter mig säga Andersen, att Hans Majt med nådigt wälbehag emottagit detta bevis af hans uppmärksamhet.

Tillönskande Herr Baron ett godt nytt år, en angenäm resa, och en lycklig återkomst, teknar

Högaktningsfullt

Bernhard v Beskow

Tekst fra: Solveig Brunholm