H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Fredrika Bremer til Bernhard Severin Ingemann 14. august 1860

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 14. august 1860
Fra: Fredrika Bremer   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: svensk.

Naxos d. 14. Aug 1860

Kunde jag flyga did min ande ville, så skulle De, käre och vördade Vän snart se mig på Sorö, i Deras idylliska hem, [...]

Hvar är vår Andersen? Jag har alldeles förlorat hans spår sedan jag kommit så långt i Öster. Jag innesluter ett litet bref till honom som jag beder Dem hafva den stora godtheten låta tillkomma honom. Jag lefver i Athen med Holsteinare och älskare af Danmarks litteratur, synnerligen af Deres romaner och Andersens sagor; [...]

Lef väl vördade och dyrbare vän! Må De och Deras Lucia städse behålla i vänligt minne den som städse förblifver Deras tillgifna och tacksamma Väninna

Fredrika Bremer.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter