Dato: 30. juni 1850
Fra: Per Daniel Amadeus Atterbom   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

[...]

Kort fre midsommarn beskte mig Andersen i Upsala; men han lrde knne mig p ett fr mig fga frmnligt stt; jag liknade d en aftynad ne stadd i sitt allramattaste nedan. Jag var nmligen d en sjukling till kropp och sjl, i fljd af mycken och lngvarig anstrngning, - slutliligen af det odrgliga bestyr med Student-Examina och annat dylikt brk, som d tillhrde mig i egenskap af Philosophiska Facultetens Decanus. Han frekom mig lsklig och treflig. Mrkvrdigt, at i denne jrnhrda, frostiga, frbistrade tid en sdan poetisk paradisfgel kan existera! fladdrande gladt frn land til land, frn rosentrd till rosentrd, alla mnniskors vn och lefvande ideligen i sagor! - Han berttade mig, att han s ofta, som mjligt, plgar tillbringe nogon tid hos Dem och Deres Maka: "emedan man alltid blir bttra i deres sllskap". Det tror jag nog! och, vill Gud, s skall jag shjelf, nsta sommar, personligen erfara det nnu en gng.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost