Fru konferensrådinde Collin

født Hornemann (død 21. maj 1845)

Hvor lykkeligt, som Du at slumre ind,
Døe smertefri og stille blandt de Kjære,
Blidt Aftenskjæret sluktes paa din Kind,
Og tændt var Stjernen hvor Du monne være!

#

Livslykke bar de sidste Leveaar,
Skjøndt Øret lukket var og Øiet taaget,
Men gjennem Hjertet al vor Leven gaaer,
I det og om det Kjærligheden vaaged.

#

Dog Taagen brast, Du dine Kjære saae,
En Verdens Lykke os dit Aasyn sagde:
Hvor var Du glad! et Foraar for dig laae,
Som Barnet du hvert Blad din Hilsen bragte!

#

Du lukked’ Øiet for at samle ret
Med Tanken i een Sum din hele Lykke,
Vi - saae et Blund, som Barnets blødt og let -
O Død, Du er jo Glands og ikke Skygge!

#/

O, det er ei saa tungt, som man har sagt,
At miste hvad man elsker her i Vrimlen,
Hos Gud vi vinde Kjære, der blev lagt
Med dem en Bro imellem her og Himlen!

#

O lykkeligt at slumre stille ind,
Døe smertefri blandt alle sine Kjære!
- Blidt Aftenskjæret sluktes paa din Kind,
Og tændt var Stjernen hvor du monne være!

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm