Dato: 4. april 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Valdemar Andresen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4de April 1865

Kjre Ven!

De har gldet mig saa meget ved Deres smukke, hjerteligt [!] Digt paa min Fdselsdag. De viiste mig ifjor den samme Deeltagelse, Hjertelaget er ganske det samme, men Digtet selv er iaar endnu mere digterisk flt og udtalt. De har givet mig Solskin, Vorherre give Dem det rigeligt igjen. De faaer i Dag kun disse faae Ord, helst vilde jeg have besgt Dem, men alle disse Dage gaae hen med Prver paa "Ravnen" og "Da Spanierne var her"; min Tid er meget optaget. Paa Torsdag haaber jeg at frste Opfrelse af Spanierne vil finde Sted. De kommer der vel? Saafremt Stykket er trykt skal jeg tillade mig at sende Dem det.

Deres hjerteligt hengivne

H. C Andersen

Til Hr. V. Andresen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (ABR 1535 aug 2105)