Dato: 3. oktober 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Caroline Amalie , Christian VIII
Sprog: dansk.

Sang ved Deres Majestters Kongens og Dronningens Besg paa Gisselfeldt, den 3die Octbr. 1840.

Mel: Danmark deilig Vang og Vnge.

Dybt fra Hjertets Grund fremspringer
Sangen, som en Blomst;
Konge, Dig vi Sangen bringer,
Ved din Atterkomst!
Hurtigt visner Sangens Lillie,
men vort Hjertes rene Villie
Rigt et Blomster-Flor dig sender,
Det ei Lvfald kjender.

Dronning, Borgens lave Stuer Hjemmet her Du veed,
Uforandret Alt Du skuer,
Selv vor Kjrlighed!
Meer end fr den ei kan flamme,
Som Naturen er den samme,
Maatte det herinde blive,
meer vi ei kan give!

Konge, som Du trygt kan blunde
Her hvor Du kom hen,
I hver Hytte Du det kunde,
Tryg, som Hyttens ben!
Gid i Drmme kun Du skue
Sorger Dig og Danmark true,
Men at vaagen Lykken trives,
Som dit Danmark gives!

Hvad en lille Kreds der beder,
Beder Folket med:
Konge-Par! Gud flge Eder!
Gud, hver Tid, hvert Sted!
Hver Gang Sogen her er grnnest,
Denne Dag blandt alle skjnnest
Blev os, da vi her vor Dronning
Saae med Danmarks Konning!

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus