Dato: 7. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Melchior
Sprog: dansk.

[dedikation bag p portrtkort, BO51]

[den] kjre, unge Ven

[Car]l Melchior, lykkelig Reise og et glad Gjensyn!

H. C Andersen, den 7 Sept: 1871 "Rolighed" ved Kjbenhavn

-

I Vel og Vee,

Guds Villie skee.

Tekst fra: Solveig Brunholm