Dato: 7. maj 1849
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Dampskibet gir i Flensborgfiorden d 7 Mai [l849]

Kjre Ven!

Tak min hjertens Ven! for Dine venlige, for Dine kirlige Linier og tak for det nydelige lille Digt, Du ogsaa med Dine egne Hnder havde afskrevet til mig, tredie Vers fandt jeg isr deiligt. - Jeg har jo frt et meget omflakkende Liv, og ikke vret rolig en Dag ad Gangen nsten; men nu er jeg kommet herned for at blokere et Par Dage, og i den Tid har jeg kun altfor megen Ro. Noget at gire ved Blokaden er der neppe, da ingen vover, saanr ved Snderborg paa at bryde, saa man ligger kun som Bussemand. - Et deiligt Veir havde vi 4 6 Dage, men det er igien aflst af den fortvivlede stenstorm, imidlertid grnnes Skoven i min Kahyt,jeg har tre Grene af forskillig Udspring, og sat dem i Vand nede hos mig, og nu harjeg daglig frisk Grnt i mange Dage; det morer mig at see paa Livet i de grnne Blade. Jeg seer der er givet et Stykke af Dig i Casino, men efter Titelen kan det jo ikke vre det jeg har hrt Begyndelsen af en Gang hos Kochs. - Undskyld dette Papirs Lidenhed, men det skal puttes ned i en Convolut til Jette. - Nu faae vi jo snart Fred, ikke sandt; det erjo det herligste Virvar i Tydskland, og det bliver nok vor bedste Understttelse. - Nu Farvel, min kire gode broderlige Ven, skriver Du et Par Linier, veed Du, at der er Ingen det fornier meer end Din

altid trofaste og hengivne

Chr. Wulff

[Udskrift:]

Digteren H. C. ANdersen

Ridder af Dannebroge, Nordstiernen etc. etc.

Kibenhavn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost