H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Christian Wulff til H.C. Andersen 25. maj 1848

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 25. maj 1848
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ægir den 25. April [dvs. Maj] 1848.

Kiære Ven og Broder!

Som Trine takker Zierlich for de Blomster han giver Charlotte, fordi hun ogsaa har Fornøielse af dem, takker jeg Dig for det Brev du har skrevet til Jette, fordi det udgydte sin milde Fred og Ro, som det aander, uagtet det er skrevet saa godt som midt i Krigens Støi og Tummel, ud over Alle, der nyder dit Venskab nok for at faae det at læse, og deriblandt var jeg igaar saa arrogant at henregne mig, da jeg bad Jette om jeg maatte læse det. - Nu har jeg ligget her ved Kiøbenhavn og drevet over 8 Dage, og veed endnu ikke naar jeg kommer afsted;jeg skal vente paa Kongen her, og han vil nok først en lille Tour til Skaane, for der at hilse paa Kong Oscar, og saa til Din Fødeø. - Det glæder mig at det gaaer godt frern med Din Roman, men hvor er det muligt at skrive paa den midt i en Armee. Jeg har faaet en Idee. Jeg veed at Du har maattet flytte ud af Hr Tybergs Værelser, og at der er saadan ubehagelig Færdsel paa Hotel Phønix; naar Du kommer til Byen igien saa tag ind i mine Værelser; Du veed de staae ledige, og om jeg ogsaa hver fiortende Dag skulet giøre Dig en lille Visit paa en halv Time saa tager Du jo ikke det ilde op. Der kan Du baade faae Solskin og Skygge, der er Fred og Ro, der har Du Udsigt til Havet og til Sverrig. - Glør det, saa glæder Du inderlig Din gamle trofaste broderlige Ven

Chr.Wulff.

[Udskrift:]

Min Ven

Digteren H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost