Dato: 25. juni 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[hul i papiret]

Heidelberg den 25 Juni 1858

Kjre Fru Balling!

Igaar kom jeg her til, i Dag reiser jeg
mere syd paa, nemlig til Freiburg i Baden
og er da, om Gud vil, overmorgen midt i
Schweitz, men da jeg nu har en Times
Ro vil jeg dog begynde dette Brev til Dem.

Her er uendelig deiligt oppe ved den store
gamle Slots Ruin, alle Lindetrer staae
i Blomster, strax igaar mdte jeg har overrasket
een af mine Venner Professor Ludvig Mller
der er ansat hjemme ved Thorvaldsens Museum,
siden kom en Dame lbende,
det var Maleren Liberts Kone, hun og Manden
boe alt i et Par Uger heroppe ved Slots
Ruinen; hun havde fra Vinduet seet mig
og skyndte sig efter mig. - I Frankfurt
jeg god Opera; den bermte "Fanny" Brde[nei]
traadte op som Lucrezia Borgia; jeg
har brugt otte Dage til Reisen herhen
og ganske godt taalt Heden, een
Morgen var det med eet saa koldt, at jeg
maatte ty til min Vinter-Frakke, nu
brnder Solen, somi et tropisk Land,
og allevegne smgter der efter
Regn, som ikke i mange Uger kjendtes.

I Hamborg saae jeg Ballet, saa elendig
at det blev ganske moersomt; i Hanover
var jeg et Dgn, men Theatret der var
desvrre lukket ligesom hjemme hos os. /

Brunnen ved Vierwaldstdter-Sen i Schweitz den 28 Juni 1858

Igaar kom jeg her til i det deiligste Veir!
Bjergene rage med Snee hit op i Luften,
Sen ud for mine Vinduer er saa blaa
og dyb, Kerne gae med Klokker paa,
Alpehornet lyder ned til mig og
Drengene jodle, her er saa gte
Schweitzer Liv, gid at De og Deres kunde
see og fornemme det. Fra Heidelberg
gik jeg over Freiburg og Basel til Luzern,
jeg passerede den strste Tunnel der endnu
[ex]isterer den er henved en halv Miil,
vil vare 10 Minutter i stadig sort Nat
derinde. Her er det at de mange Arbei-
dere her henved et Aarstidsiden omkom
saa skrkkeligt i det Tunnelen styrtede
sammen over dem. Fleste Steder gaaer
Jernbaneveien saa hit oppe at man
har Byernes Taarnspiir lige ved sig og
der er brat ned, det var noget for
Deres Moder! - I Luzern var jeg ude ved
Thorvaldsens Lve, den gjr en magels
Virkning her hvor den ligger i Klippen;
en gammel Invalid der selv havde, som
Trommeslager vret med i Slaget, viiste
mig omkring. Fra Brunnen hvor jeg
bliver to, tre Dage gaaer jeg op til Hospi-
ciet paa St Gothard, senere til Splgen
men tnker De snart paa at glde
mig med et Brev, da send samme til
Mnchen post restante, skriver De /
derimod frst senere, da bliver det p[assende]
at Brevet gaaer til Dresden poste restante.

Jeg er rimeligviis i Dresden den 20de
Juli, Mellemtiden bliver stadig
Omfallken. - Rundtom paa Reisen
trffer jeg af alle Nationer Reisende,
der naar de hrer mit Navn kjende
mine Skrifter og mde mig som gamle
Venner. Jeg har seet paa Fransk mine
Eventyr blive lst i samme Vogn jeg
sad, men man fik ikke at vide at
Forfatteren var saa nr; ogsaa her
[hul i papiret]eet med en Hollnder der lste
m[in] "Billedbog"; det er ganske moer-
somt saaledes at have aandelige
Brn, der gaae ud og tale vel for
Een i den vide Verden. Her i Brun-
nen, hvor jeg boer, levede for to Aar
siden, en heel Sommer Hertuginden [af]
Orleans ogsaa Bulver har boet her,
ikke at tale om mange Danske Bekjend[te]
som godt erindrer, saaledes: Hultmann
Jomfru Andersen, Flitenisten Petersen,
Fru Kroer &. I Dag fik jeg Brev fra
Fru Drevsen og veed at der intet
Nyt er hjemme, Veiret godt og de
fleste Folk paa Farten. Nu har jeg
da ogsaa i Farten givet Dem en
Skizze af mit Reiseliv og glder mig
til at hre og vide at Alti "Hskenstrde"
staaer ved det gode Gamle. Hjertelig Hilsen
til Dem, Deres Moder og Sster.

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 227, billed 6609-12)