The Hans Christian Andersen Center

Dato: 12. september 1822
Fra: G. H Olsen   Til: Jonas Collin d.ć.

Alfsol original Trag. efter Suhms Fortćlling.

min ćrede Medcensor har allerede om dette Stykke ytret sig [Brev saa overeensstemmende med enhver smagfuld Dommer, at jeg intet veed at tilfřje, uden dette, at da nćrvćrende Stykke snarere rřber en Tilbagegang, end Fremskridt paa Forfatterens fantastiske digterbane, maa det dobbelt glćde nhver Velynder af den talentfulde men hřist smaglřse Yngling, at Theaterdirectionoen efter Hr Prof. Rahbeks Opfordring strćbe at brćde ham en Skjebne skikket til at udvikle hans Talent, og at overbevise ham om hvor meget han mangler for at gavne og glimre som Skribent.

Tekst fra: Ejnar Askgaard