Dato: 12. september 1822
Fra: G. H Olsen   Til: Jonas Collin d..

Alfsol original Trag. efter Suhms Fortlling.

min rede Medcensor har allerede om dette Stykke ytret sig [Brev saa overeensstemmende med enhver smagfuld Dommer, at jeg intet veed at tilfje, uden dette, at da nrvrende Stykke snarere rber en Tilbagegang, end Fremskridt paa Forfatterens fantastiske digterbane, maa det dobbelt glde nhver Velynder af den talentfulde men hist smaglse Yngling, at Theaterdirectionoen efter Hr Prof. Rahbeks Opfordring strbe at brde ham en Skjebne skikket til at udvikle hans Talent, og at overbevise ham om hvor meget han mangler for at gavne og glimre som Skribent.

Tekst fra: Ejnar Askgaard