Dato: 31. december 1828
Fra: Knud Lyhne Rahbek   Til: H.C. Andersen

At Vaudevillen Kierlighed paa Nicolai aldeles ikke stemmer overeens med mine Begrebeer om Skuespillets Bestemmelse og Vrdighed, behver jeg neppe at sige. Skulde den imidlertid, mit Nei uanseet faae Majorieten for sig, maa jeg i det mindste fordre, at en Medborger ikke, for at vkke en flau Latter, saaledes kan nvnes paa Skuepladsen som S. 35 og flere Steder er skeet. Det er hi Tid at standse den Drengekaadhed, der mere og mere faaer Indpas paa Scenen,og naturligviis finder kun alt for villigt Medhold af Dregehoben rundt omi Huset. Saaledes, saaledes som jeg fragaaer min Forargelser over den Catalanikuller, der forrige Aar [... ] her, finder jeg dog den Maade hvorpaa hun S. 15 omtales, upassende og uanstndig. Og saa synes mig Skuepladsen vilde ligsaaa udelt, som uklogt, ved at begunstige de her givne Exempler, at parodiere nogle af de skrevne Situationer og Scener, der pryde vort Theater.

31.12.1828

Rahbek

Tekst fra: Ejnar Askgaard