Dato: 25. april 1866
Fra: Edvard Collin   Til: Carl Rasmussen
Sprog: dansk.

Professor H. C. Andersen tilskrev mig for nogen Tid siden [Brev] at han havde lovet en Bekjendt i Holland at skaffe ham Underretning om: hvilke Malerier af hollandske Mestre der findes her i Landet; navnlig ønskede han at vide, hvad her findes af Paul Potter.

Jeg har den Viden, at De er i Besiddelse af Materialierne hertil; om Deres Beredvillighed til at meddele Oplysningen tvivler jeg ikke. Er De saa god at lade mig vide, om De kan yde denne Bistand, eventualiter: hvor jeg skal henvende mig.

25 April 1866

Ærbødigst

E. Collin

Dr. Tverg. 19

Hr. Maler Rasmussen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 457, billed 7197)