H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin til Vilhelm Hauch 22. november 1876

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 22. november 1876
Fra: Edvard Collin   Til: Vilhelm Hauch
Sprog: dansk.

Fra Etatsraad Collin.

Jeg glemte igaar at spørge Dem om Følgende. Det er mig forebragt, at der tilkom H. C. Andersen fra Theatret en Sum - jeg troer det kaldes Slutningshonorar. - Dersom dette Honorar tilkom ham i levende Live, kan der unseet om Opgjørelsen først har fundet Sted efter hans Død - vel ikke være Tvivl om, at det, ligesom enhver anden udestaaende Fordring, tilkommer mig som hans Universal- Arving. Vil De med et Par Ord underrette mig om Sagens Sammenhæng. Jeg skal naturligviis, naar det fordres, ved at fremlægge Andersens Testamente, legitimere mig, som den rette Eier.

Ærbødigst

d 22 Novbr 1876

E. Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 458 , billed 7198)