Du har sgt p: *censur*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 29. august 1877
Fra: Edvard Collin   Til: Vilhelm Hauch
Sprog: dansk.

Der findes endnu nogle uoplyste Ting i Andersens Theaterhistorie, som jeg vil bede Dem om at hjlpe mig ved at faa nemlig om "Agnete og Havmanden." Jeg har noteret: "modtaget 2 Sept 1842 og Molbech-Censur af 16de s.M. samt Paategningen: "Antaget"".

a

Det var bestemt til en Sommerforestilling men blev det benyttet? og til hvis Forestilling? og blev det da som antaget, opfrt i Vinter- saisonen, og hvilken var dets Skjebne? At det har vret bestemt til Opfrelse, seer jeg af et Brev fra Heiberg af 19 Jan 1843, hvori han sprger min Fader om ikke een Oplsning vil vre tilstrkkelig, da det "har vret bestemt til Sommer- forestilling, og Hovedpersonerne derfor allerede kjende Stykket."

b

Dersom De har Andersens "Mit Livs Eventyr" vilde jeg bede Dom om at eftersee pag. 330 hvad A. siger herom. Jeg har en Mistanke om, at de Ord, som her ere lagte Heiberg i Munden, ikke have existeret paa Papiret, men kun var optagne efter hvad velvillige Venner have fortalt ham. Kan De finde noget, som tyder paa en skriftlig Censur af den Beskaffenhed? Dersom De kunde faae Tid til at besvare A., medens jeg er herude, bedes Svaret leveret min Broder Professoren. Ellekilde 29/8 77.

Ders meget forbundne

E. Collin

ST

Hr Fuldmgtig Hauch

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 460, billed 7202-03)