Dato: 29. august 1877
Fra: Vilhelm Hauch   Til: Edvard Collin

[Vilhelm Hauchs hndskrift: [sammen med Brev]

"Agnete og Havmanden" er efter Overskous Theaterhistorie (Side 511 i 5. Del) opfrt 1. Gang d. 20 April 1843.

Stykket var, uagtet "Gades poetiske Musik", saa kejdeligt, at det vakte Mishag (Overskou samme Del, Side 612).

Overskou taler ikke om, at Stykket har vret bestemt til Opfrelse ved en Sommerforestilling.

Censur over Stykket: Se Censurbogen for 1842-57 Side 2. Censuren er af 16. Sept. 1842.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 460, billed 7203)