Dato: 8. februar 1887
Fra: Martin Henriques   Til: Betty Mathilde Hennings, f. Schnell

[ikke frdigtransskriberet]

Tirsdag Morgen

Een Ting beklager jeg og det er, at H.C. Andersen ikke har oplevet at see Deres Udfrelse af Prindsessens Rolle.

De har ofte henrevet mig, ved Deres ypperlige Kunst, men
De er aldrig ?? hiere, thi
Opgaven er saa stor, at kun
en Kunstnerinde som De er kan gjennemfre denne Rolle uden at den bliver parodisk. Stykket staaer og falder med Dem. Modtag
Nydelse, jeg iaftes havde ved
at see Dem; et ydeligere /
Beviis her,at De bestandig
stiger hi ere paa Kunstens
Stige, hvor hit De end staaer.
Mundtligt haaber jeg senere
at kunne udtale mig om Stykket.

Tak for den hyggelige Dag forleden, jeg glder mig til senere at see Dem og Deres Mand hos os.

Deres hengivne Beundrer

Martin R. Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 464, billed 7214-15)