H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Johanne Christiane Cornelia von Krogh September 1844

Hop forbi menu og nyheder

Dato: September 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Christiane Cornelia von Krogh
Sprog: dansk.
Impromptuer

1. Paa Hjemfarten, da Maanen stod op.
See hist et glødende Hjerte staae,
I Bølgerne fik det jo Daaben,
Men her de levende Hjerter slaae,
Hjerter i Danmarks Vaaben.

ombord paa detkongelige Dampskib Kiel den 31 August 1844.

2.

Til Prindsesse Augusta.

I Morgen før de røde Skyer blaane
Vi sukke, medens Skibet flyver hen:
En Ædelsteen er tabt af Glædens Krone,
Kan vel Erindringen erstatte den.

3.

Prindsesse Amalie.

Som Dandsens Toner svinder Livets Lykke,
Et Rosenblad paa Tidens raske Strøm,
i Morgen Dandsen mindes med dens Psycke,
Men borte er hun, som en deilig Drøm.

4.

Bøn:

Han, som i Stormen er vor faste Borg,
Hvis Sollys spreder dette Jordlivs Skygge,
Han styrke Kongens Hjerte i hver Sorg,
Han give altid Danmark Fred og Lykke!
Han hænge Seiers Krandsen om vort Flag,
Om Kjærligheden, om hver ædel Villie;
Naar alle Riger dømmes på hiin Dag,
Gid Danmark staae i Havet som en Lillie!

H.C. Andersen.

Føhr den 31 August og 2 Sept: 1844.

---

Improviseret Sang

"Hr. Peder kasted Runer over Spange"

I denne Verden er der Runer mange,
De staae i Moder Øiet
De sees i Barnets Smiil,
Til Rosenbladet føiet
De blev' ved Amors Piil;
Runerne, de bittre og de søde,
Runerne, ved hvilke [overstr: Hjertet] Kinder gløde,
Veed Du dem?

#

Her ude i det stærke Nordhavs Vande,
Laae engang skov- og blomstbeklædte Strande,
De sank – men grønne Øer,
Som Mindets Runer staae:
Hør, fra de dybe Søer
En Havfrue-Sang udgaae.
"Hjertets Runer nu jeg kjende nøie,
Dem jeg læste i Førstindens Øie,
Held og Fred!

Tekst fra: Solveig Brunholm