Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 16. september 1844
Fra: Caroline Amalie   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Veile den 16 September

Bedste elskede Svigerinde

I Aftes gldedes jeg ved Dit og Christians Breve og takker paa det mmeste derfor. [...]

Det er mig kjrt at Kellermann og Andersen have opmuntret Eder, skade at Kellermann alt reiser igjen. Andersen haaber jeg bliver til efter Veddelbene. Det er et hyggeligt Menneske skjndt hans ikke smukke Udvortes. Flere Tyske der var i Fhr have ved Afreisen saa hjertelig takket mig for at have skaffet dem Andersens Bekjendtskab. Nu hilses Du og Alle Dine paa det hjerteligste af Kongen og mig.

Din troe Caroline

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost