Dato: 18. april 1841
Fra: H.C. Andersen   Til:
Sprog: dansk.

[p fortrykt brevpapir med relieftryk: "Dimanche"

18 April 1841. Athen

Det dende Barn.

Moder jeg er trt, nu vil jeg sove,
Lad mig ved dit Hjerte slumre ind!
Grd dog ei, det maa Du frst mig love,
Thi din Taare brnder paa min Kind.
Her er koldt og ude Stormen truer,
Men i Drmme, der er Alt saa smukt,
Og de sde Englebrn jeg skuer,
Naar jeg har det trtte ie lukt.

# /

[nste side er endnu ikke affotograferet]

Tekst fra: Solveig Brunholm