Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. marts 1855
Fra: C.L.N. Mynster   Til: Jens Christian Hostrup

Nestved. 9. Marts 1855.

Kiere Ven!

Lnge har jeg havt Lyst til at skrive Dig til [....]

Jeg har lst "En Landsbyhistorie" med megen Interesse og kan ikke Andet end finde det en meget betydelig Frembringelse. Jeg indrmmer ganske dets Feil, at Parentheserne (hvadenten de komme fra Andersen eller ikke) ere affecterede, Dictionen ogsaa hist og her noget "berschwenglich", at der er noget Forkeert i Annas Forhistorie (S. 78), og at hendes frste Optrden er lidt Kotzebueisk o.m.; men at Stykket baade i Anlg og Characterer gaaer i Sandhed dybt, synes mig unegteligt, og at der er inderlig Sandhed baade i meget af den lette Natur - som Monicas simple Fromhed - og af den alvorsfulde (selv Meget i Matthias' Repliker). Havde det fundet en rigtig god dansk Bearbeider, der f.Ex. foruden Hiint havde kunnet formilde, hvad der gaaer for vidt, og - isr i de sidste Acter - maaskee overskrider Scenens Grndser, da var det dog blevet langt bedre. Dette havde Du vistnok gjort langt bedre end A, der virkelig er noget tydsk i ikke god Forstand. Men dette Stykke alene viser, at det er en ubillig Floskel hos os, at Poesien i Tydskland er uddd; - i alt Fald er den sydtydske (sterrigske) og "landsbypoesien" det ikke. - Forresten maa et blot middelmaadigt Spil her gire Skade, og Stykket er vist bedre at lse end at see.

Nu har jeg talt lidt med Dig om Allehaande, - skriv nu snart - og vent ikke, til Du faaer svaret paa Alt.

Din troe Ven.

L.M.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost