Dato: 2. september 1832
Fra: Peter Vilhelm Jacobsen   Til: Peter Christian Adler
Sprog: dansk.

Det Heibergske-Hertziske-Poul Mllerske Kvartalsskrift kommer sandsynligvis ikke heller ud, men af Mangel paa Forfattere, sknt man skulde tro, at tre var nok; men de ere alle lige dovne. Bredahls besynderlige Stridsskrift mod Hertz [Fra gamle Gumba, 1832] har Du nok faaet og vel lst. Jeg blev ganske mr i Hovedet, da jeg lste det. Der synes aldeles ingen Anledning at vre til at lade sligt komme frem nu, og det var mig ubegribeligt, hvor Hertz skulde have talt saa ondt om hlenschlger, at Bredahl kunde fle sig opfordret til at trde frem som hans Forsvarer, ligesom det ogsaa hyppigere er Hertz, der i vore mundtlige Samtaler maa taqe hlenschlgers Parti navnligen imod mig. Jeg fik imidlertid samme Dag Gaaden lst, idet jeg fra en af Bredahls Venner, der havde besrget Correcturen af hans Pjece, fik at hre, at den lange Hellig Andersen, som har opholdt sig i og ved Sor en lang Tid af Sommeren, havde bildt Bredahl ind, at Hertz vilde nedrive alle andre Poeter og omstde hlenschlger, samt at det ny Kvartalsskrift skulde gaa ud derpaa. Besynderligt var det, at ikke et eneste Blad anmeldte Pjesen eller i denne Anledning ytrede Grovheder mod vor Ven. -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost