Dato: 11. november 1834
Fra: Peter Vilhelm Jacobsen   Til: Peter Christian Adler
Sprog: dansk.

Hertz er hjemkommen, ert tilfreds, kun forlegen i Henseende til sin Fremtid. Han veed ikke, hvorledes han skal kunne faa en fast Ansttelse, og noget sikkert trnge jo alle til. Han har ikke hjembragt Arbejder, men i det hjeste en Del Planer. Andersen derimod har vret mere virksom; om kort Tid udkommer en lang italiensk Novelle eller Roman. Den er imidlertid ikke skrevet paa italiensk, da han ikke forstaar et Ord af dette Sprog, uagtet han opholdt sig Aar eller mere i Italien.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost