Dato: 23. december 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: C.F. Grandjean
Sprog: dansk.

Ved Krandsens heisning paa Hr Grandjeans ny Gaard.

Fra gammel Tid en Gaard her stod,
Nu er den 'gamle Minder'.
Men paa dens Grund, og den er god,
en ny man opreist finder.
Vi reiste den med Krandsen paa,
Vi til dens Fest os samle;
Du nye Gaard! Gid Lykken maa
Boe her som i den Gamle.

Gid meget Godt og Dygtigt ske
I dette Huus, vi satte!
Gid Fremtids Brn maa paa det se
Som een af Byens Skatte,
Som mrkeligt i meer end Grund,
Saa at man derom sjunger.
Og nu fra Hjerte og Fra Mund
Vort Hurra for den Runger.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost