Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 3. juli 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Leipzig, den 3. Julii 1842 [skal vre 1841, se noten]

Nu Gud velsigne Dem og alle de Kjre i det Collinske Huus for de velsignede Breve jeg fandt fra Dem i Dresden. Ingen kan beskrive min Jubel da jeg fik dem, ja De vilde maaskee have leet af mig, thi jeg kyssede Papiret. Jeg forsikkrer, at jeg den frste Aften lste Brevene over sex Gange igjennem, og endnu hver aften lser jeg dem Ord for Ord igjen. Siig til Edvard, at han har et meget lovende Talent for Venskabsstilen; jeg skylder ham at sige dette ... Jeg skal iaften med Brockhaus hen og see den frste og vistnok den eneste Vaudeville paa denne Reise. Jeg har nsten reent glemt denne Digt-Art, men trster mig med at jeg nok kommer ind i den igjen naar jeg frst er hjemme. Muligt har Heiberg forvandlet hele Kjbenhavns Veiviser til lutter Vaudeviller, een om hver Mand, og alle skulle gives efter hinanden, saa at de vare hele Saisonen og Dyrehavstiden med.

O vr mig Alle ret gode hjemme, thi Kjrlighed gjr god og bedre, det fler jeg ret i dette ieblik. O jeg gav gjerne 10 Aar af mit Liv for i dette ieblik at kunne flyve i Deres Arme. Siig til Deres Kone, at hun skriver Breve, der vilde gjre hende uddelig, om de bleve trykte; for hendes Lune bier jeg mig dybt, og saa er hun ovenikjbet saa velsignet og god. Hils hende og dem Alle.

Deres hengivne

H. C. Andersen

p.scr.

Fra Fru Serre har jeg den Bn til Dem, om De af Deres Kokkepige vil faae Opskriften paa Rdgrd, samt hvorledes man skal tilberede Sellerisuppe; jeg har nemlig rost den magelse Selleri-Suppe i Deres Huus.

Tekst fra: Niels Oxenvad