H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Ukendt til Eiler Henning Hagerup 31. juli 1841

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 31. juli 1841
Fra: Ukendt   Til: Eiler Henning Hagerup
Sprog: dansk.

[uddrag af brevet, afsenderens navn kendes ikke]

S:T. Hr. theol. E. Hagerup paa Bødstrupgaard pr. Slagelse.

Kjøbenhavn d. 31 Juli 1841

Kjære Broder!

[...]

Den lange Andersen er da kommen tilbage fra Tyrkiet han har foræret Reitzel et par røde tyrkiske Skoe, men de er naturligviis for korte, uagtet det var de længste han kunde finde. Han fortalte at da han havde Audients hos den tyrk. Reiseeffendi var han mødt med Støvler paa med Remmer under; men da han blev modtaget i Forgemakket kom en Deel Mandariner [!] løbende efter ham med Knive (ikke for at myrde ham) [men] for at skjære hans Remme af, hvorpaa Støvlerne blev trukket af ham; og hvor uheldigt: han havde en blaa og en hvid Strømpe paa, hvorpaa han maatte møde med Tøfler paa. Har har mattet, fortalte h[hul i papiret - men: han], i en Maaned nøiedes med at spise Suurkaal for at undgaa Pesten og da han endlig blev syg heraf blev han tvungent til at drikke 2 ølglas Brændeviin, de bekom ham saaledes at han var kanonfuld i 2 Dage men rask blev han strax efter.

Nu veed jeg ikke flere Nyheder af Betydenhed.

Tekst fra: Solveig Brunholm