Dato: 31. juli 1841
Fra: Ukendt   Til: Eiler Henning Hagerup
Sprog: dansk.

[uddrag af brevet, afsenderens navn kendes ikke]

S:T. Hr. theol. E. Hagerup paa Bdstrupgaard pr. Slagelse.

Kjbenhavn d. 31 Juli 1841

Kjre Broder!

[...]

Den lange Andersen er da kommen tilbage fra Tyrkiet han har forret Reitzel et par rde tyrkiske Skoe, men de er naturligviis for korte, uagtet det var de lngste han kunde finde. Han fortalte at da han havde Audients hos den tyrk. Reiseeffendi var han mdt med Stvler paa med Remmer under; men da han blev modtaget i Forgemakket kom en Deel Mandariner [!] lbende efter ham med Knive (ikke for at myrde ham) [men] for at skjre hans Remme af, hvorpaa Stvlerne blev trukket af ham; og hvor uheldigt: han havde en blaa og en hvid Strmpe paa, hvorpaa han maatte mde med Tfler paa. Har har mattet, fortalte h[hul i papiret - men: han], i en Maaned niedes med at spise Suurkaal for at undgaa Pesten og da han endlig blev syg heraf blev han tvungent til at drikke 2 lglas Brndeviin, de bekom ham saaledes at han var kanonfuld i 2 Dage men rask blev han strax efter.

Nu veed jeg ikke flere Nyheder af Betydenhed.

Tekst fra: Solveig Brunholm