[Stambogsblad] med 12 liniet vers med underskrift = variant af BFN 251.]

Du saae det Land hvis Luft har himmelsk Lyst

Hvor under Pinien Skjnheds Brn os mde,

Hvor Ilden sprudler frem af Bjergets Bryst,

Og Oldtids Byer opstaae fra de Dde.

Hvor Alt er Malerie ved Malerie,

Hvor klart Guds Skaber-Kjrlighed man skuer,

Selv Bondens Gjrde, Laurbr groer deri,

Den hie Kactus, Ranken tung med Druer.

- Du saae det Land! og her i Nordens Snee,

Hvor Stormene de vaade Taager jage

Vil i Erindring tidt hint Land Du see,

Hint Underland Du saae i Barndoms Dage.

H.C. Andersen.

Nys den 20 Juni 1840.

Tekst fra: Solveig Brunholm (ABR katalog 411, 455)