Dato: 7. november 1885
Fra: Vilhelm Hauch   Til: Severin Abrahams

Det kongelige Theater den 7. November 1885.

I Anledning af Hr. Directeurens Skrivelse af Gaars Daato meddeles der herved for det Kongelige Theaters Vedkommende Tilladelse til, at Lystspillet "Den nye Barselstue" opføres paa Folketheatret i Saisonen 1885-86.

V. Hauch.

Til Directeuren for Folketheatret.

Tekst fra: Solveig Brunholm