Dato: 19. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg

Kjbenhavn den 9 Februar 1874.

Kjre Ven!

Tak for Deres venlige Sprgsmaal om jeg vil vre melelm Indbyderne til den paatnkte Opmrksomhed mod Hartmann ved hans Jubileum! jeg er srdeles gjerne med, naar jeg kun fritages for skriftligt Arbeide og i den nrmeste Tid at komme til noget Mde. Gjerne vilde jg ogsaa vide lidt besked om sagen selv, om Indbydelsens Form, om det er offentligt eller privat det Hele skal fremmes. Vil Gud, sees vi jo i morgen Kl 4; da tale vi derom.

Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost