Dato: Maj 1871
Fra: Nicolaj Bgh   Til: H.C. Andersen

[Dedikation p Srtryk "Roses Farvel" Vaudeville monolog.

P forsiden: ]

Til Etatsraad H. C. Andersen med Beundring og rbdig Hengivenhed

fra Forf.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus