Dato: 23. april 1868
Fra: Rasmus Nielsen   Til: H.C. Andersen

[Om Hindringer og Betingelser for det aandelige Liv i Nutiden. Sexten Forelsninger holdte ved Universitetet i Christiania September-oktober 1867. R{asmus] Nielsen. Kjbenhavn. Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel). Trykt hos J. H. Scultz. 1868.

P forsiden:]

Digteren, etatsraad H. C. Andersen, resborger i sin Fdeby, til re for sit Fdreland nu hdret Gst i alle Lande med Hiagtelse venskabeligst fra Forf.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus