Du har sgt p: dedikation

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: December 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian VIII

[Dedikation i Ahasverus]

Min dle elskede Konge Christian VIII

I den engelske Marine gaar der gjennem alt Tougvrket, smaat og stort, en rd Traad, som antyder, at det tilhrer Kronen; gjennem det menneskelige Liv i det Smaa og i det Store, gaaer en usynlig Traad der viser vi tilhrer Gud. Historien har den samme Aabenbaring; hvert Aarhundred brer, som en Blge Menneskeslgten nrmere Fuldendelsens Kyst. Dette det Guddommeliges evige Liv og Seier har jeg sgt at udtale i disse Blade, maatte Deres Majestt heri see nogen Dygtighed hos mig, det er en ny Vei min Musa gaaer, da vil jeg vre uendelig glad.

Gud glde og bevare deres Majestt!

af hele min Sjl tro og hengivne

i allerdybeste Underdanighed

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter