H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til A. P. Liunge 11. juni 1833

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 11. juni 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge

Uddrag af privatbrev fra 11 Juni 1833.

"NapoleonsDelavigne har skrevet en ny Tragoedie i 3 Akter: "Lee fils d'Edouard", hvori Madem. Mars udfører Elisa­beths Rolle; det spilles flere Gange om Ugen for propfuldt Huus og vilde vist gjøre megen Lykke paa vor Scene, hvor Jomfru Heger og Fru Heiberg da maatte spille de unge Prindser. - Herolds sidste Opera: "Le pre aux clercs", er et Hav af Toner med Storm og Stille; det egner sig ypperligt for vor Scene, og vil vist for­trylle Kjøbenhavnerne som det fortryller Pariserne. - "Robert le diable" er en mesterlig Musik, men intet Stykke for os, da Maski­neriet her er Halvdelen, og aldeles vilde forbyde Opførelsen. Derimod kunde vel "Gustav III." gjøre Lykke og nok arrangeres hos os. - Som et Beviis paa den letfærdige Tone, der hersker i de fleste nye Vaudeviller, og hvorom vi ikke gjøre os en Idee, kan anføres en af de nyeste: »Sous clef«, der spilles af en eneste Dame; hun er lukket inde, Kjæresten kan ikke slippe ind, hun spiser og drikker, synger moersomme Couplets og klæder sig tilsidst af til det sidste Stykke; i samme Øieblik aabnes et lille Vindue over Kaminen: gjennem dette har Elskeren fundet Vei og springer ind; Pigen giver et Skrig, flyver i Seng, Elskeren kommer ganske taus og - Tæppet falder: - det gjør megen Lykke. - Carricaturer høre her til Dagens Orden. Paa et sees en Mand med et Æble i den ene Haand og en Pære i den anden, med Underskrift: »Æblet forførte Adam, Pæren Lafayette!« - Digte­ren Victor Hugo har, som bekjendt, et stort Partie imod sig, og i de forskjellige Blade søge hans Modstandere at gjøre ham lat­ terlig. Nylig læstes saaledes, at han arbeidede paa et Drama, der varede i 300 Aar; det var i 12 Akter, og i første Akt fødte nogle Nonner en Deel unge Pigebørn, der alt i anden Akt døde af Alderdom."

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter