[Dedikation i "Prosper Randoce" af Victor Cherbuliez. Andr. Schaus Forlag, Kbh. 1874]

Til Hr. Conferentsraad H.C. Andersen
med dyb beundring og Hjagtelse
fra Overstteren.

Tekst fra: Erik Dal