Dato: 2. september 1869
Fra: Maria Meyer-Benedictsen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Torsdag d 2 September 1869

Histrede Herr Etatsraad

I en versificeret Tale vil jeg, efterat de egentlige Taler ere holdt, bevise, at Andersen endnu eier en Egenskab, som de foregaaende Talere ikke have omtalt, nemlig at han er Danmarks frste Politikker.

For altsaa ikke at tage Bouquetten af min lille Tale, vilde det vre nskeligt, at Ordet Politik ikke bliver berrt af de andre Talere. Min Bn Herr Etatsraad er, at Herrrerne den ene Aften overlader Politikken til mig, saa maae de gjerne hele det vrige Liv beholde den for dem selv.

Med Hiagtelse

forbindligst

Maria Meyer

Tekst fra: Solveig Brunholm