Dato: Februar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

[langs toppen/kanten:]

NB * da jeg ikke har andet Bind af Deres Mahrchen maa jeg bede Dem at see efter hvad Pagina jeg omtaler Eventyrene og tilfie dette her.

I Deres Mahrchen meines Lebens andet Bind, Side * har jeg udtalt mig om mine Eventyr, deres hele Fremtrden og Natur, jeg har her kun at fremfre en Art Regnskab for hvilke [overstr: jeg] der ere udsprungne fra Folket og hvilke jeg ganske have opfundet. Til de frste, nemlig Eventyr jeg har hrt som Barn og nu paa min Maade have gjenfortalt hrer:

Fyrtiet
Reisekammeraten
Lille Claus og store Claus
(den onde Frste NB til Boghandler den gaaer nok ud)
De vilde Svaner
Prindsessen paa rten
Paradisets Have.

Ideen til den uartige Dreng er som bekjendt laant fra Anakreon, [overstr: ligesom ogsaa hele] Ideen [overstr: til] til Keiserens nye Klder tilhrer den spanske/ Prinds Manuel. En italiensk Sang om en blomstrende Urtepotte hvori en ung Pige skjulede sin Elskers Hoved, ligger til Grund for Rosenalfen, der er skrevet fr jeg lste Freiliggraths smukke Digt Blomsternes Have, med hvilket Slutning af Eventyret har stor Lighed.

Ganske min egen Opfindelse ere:

Grantret
Boghveden,
Lykkens Kalosker,
Elverhi,
Toppen og Boldten
Tommelise
Storkene
Ole Lukie
Stoppenaalen
Den lille Havfrue
Den standhaftige Tinsoldat
Hyldemoer
Gaaseurten
Nattergalen
Den lille Pige med Svovlstikkerne
Klokken
Lille Idas Blomster
Holger Danske
Engelen
Den grimme lling
Hyrdinden og Skorsteensfeieren
De rde Skoe
Springfyrene
Sneedronnningen
Den gamle Gadelgte *

[overstr.: Det sidst nvnte Eventyr, er aller yngst af kelig [?] det yngste og fremtrder her]

H.C. Andersen

Kjbenhavn Februar 1847

Kjre Lorck

NB jeg overlader til dem selv om De vil have vedstaaende Note.

*det sidstnvnte Eventyr er ikke fr trykt i dansk eller tydsk.

[Udskrift:]

1846 [rettet til 7] Copenhagen

Februar Andersen

Vorrede
zu
Mrchen

Tekst fra: Solveig Brunholm