Dato: 13. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til:

[Mske til Reitzel?]

Kjbenhavn 13 Mai 1847

Kjre Ven!

Igjennem Deres Boghandel

Tekst fra: Helge Topse-Jensen