Dato: 6. januar 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d..
Sprog: dansk.

Sang til den gamle Gaard, til melodien fra Hyldemoer, "Det gamle Tr, o lad det staae"

Her stod "den gamle Gaard" engang
med Stuer smaae og lave,
Altanen henad Muren hang,
Et Lindetr var Have;
Quistkammeret var Snners Bo,
Og oppe fra den Hide
Ld Gottliebs Jodlen smukt, Jo! Jo!
Omkaps med Edvards Flite!

Forbi, forbi - og Gaarden med,
Nyt kommer for det Gamle,
Dog holder ud tro Kirlighed.
Den veed saa godt at samle
Og holde fast - ja denne Stund
Er Minderne gjenfundne,
Og Festen staaer paa gammel Grund
Hit over det forsvundne.

Hvor Duerne fli mangen Gang
Og sad paa Gaardens Rygning,
Nu Glasset tmmes til en Sang
Her i den nye Bygning.
Vor Ven, Vor Fader, Oldefa'er
Du Kirlige, Du Kire.
Gid vi den sjette Januar
Tidt samled' med Dig vre!

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm